» მთავარი » პერსონალი » სტუდენტები » სტრუქტურა » პროგრამები » კონტაქტი

             რუსთავის კოლეჯის  აკადემიური  პერსონალის  სია
1.   ქავთარაძე მზია  პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი
2.   გოგატიშვილი გუბაზი  ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, სრული პროფესორი
3.   კვაშილავა ალექსანდრე  იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი,სრული პროფესორი
4.   ბიწაძე დარეჯანი  ფიზიკა მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი,  ასოცირებული  პროფესორი
5.   კარანაძე თამაზი     მოწვეული,  პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი  
6.   ოსიშვილი ლიანა ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი
7.   ამაშუკელი ელდარი ეკონმიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი
8.   ლაზვიაშვილი  ლევანი  ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი
9.   ქავთარაძე თენგიზი ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი
10. ქოქიაშვილი მარიამი  იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული  პროფესორი
11. ცნობილაძე თამარი  ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი
12. ჭანტურია  ელგუჯა  მოწვეული, იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული
პროფესორი
13. ჩაჩანიძე ნინო ინგლისური ენის სპეციალისტი, ასისტენტ-პროფესორი
14. ჭყოიძე ქეთევანი ფსიქოლოგი,  ასისტენტ-პროფესორი
15. კანდელაკი ეთერი  ფილოლოგი, მასწავლებელი
16. ბახტურიძე ნელი ინგლისური ენის მასწავლებელი
17. ჩიგოგა ლია გერმანული ენის მასწავლებელი  
18. გოლიაძე ნანა ეკონომისტი
19. პეტრიაშვილი ნანა ეკონომისტი
20. მენაბდე ლელა ეკონომისტი
21. ბაბოიძე ნელი ინფორმატიკის მასწავლებელი
22. ქარუხნიშვილი ვაჟა  სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი
23. სოხაძე ნანა იურისტი        
24. მეტრეველი ხათუნა  იურისტი  
25. ალადაშვილი მზია   გეოგრაფიის  მასწავლებელი
26. სოროზნიშვილი მარინა  შრომის მასწავლებელი

 


კონკურსის შესახებ

კონკურსი 2010 გამოცხადება

ბრძანების ამონაწერი

კონკურსის შედეგი


 ბოლო განახლება: 13/07/2013